Millioner til natur- og kulturprojekt i Åmosen

19-12-2008

Miljøminister Connie Hedegaard og kulturminister Brian Mikkelsen igangsætter nu en forprojektering af et natur- og kulturprojekt i den østlige del af Store Åmose i Vestsjælland.

Miljøminister Connie Hedegaard og kulturminister Brian Mikkelsen igangsætter nu en forprojektering af et natur- og kulturprojekt i den østlige del af Store Åmose i Vestsjælland. Det sker for at sikre naturen og fortidsminderne i Danmarks største lavmose. I alt har Regeringen afsat 20 millioner kroner til forprojektet på Finansloven for 2006.

Åmosen er Natura 2000-område og omfatter omkring 1.800 hektar mose, skov og agerjord. Ved at hæve vandstanden i ådalen kan man på én gang sikre unikke kulturværdier og forbedre vilkårene for dyr og planter i området. Projektet bliver det største naturgenopretningsprojekt siden Skjern Å og vil kunne byde på enestående naturoplevelser for befolkningen. Projektering omfatter fastlæggelse af geografi og afgrænsning, omfanget af vandstandshævning og tilknyttet økonomi. Procesen vil ske med inddragelse af lokalbefolkningen