Nyt om Åmoseprojektet

<p> </p>

August 2007

I forslaget til finanslov for 2008 indgår Åmosen med specifikke beløb. På konto 23.52.02.80 er således i perioden 2008 - 2011 indbudgetteret henholdsvis 79, 23, 13 og 18 mio. kr. (i alt 133 mio. kr.). Det angives, at man på kommende finanslove yderligere vil indbudgettere i alt 37 mio. kr. for årene 2012 og 2013. I alt afsættes således 170 mio. kr. under miljøministeriet. Finansloven for 2008 er pt. ikke vedtaget af folketinget.