Rapport fra Direktoratet for FødevareErhverv

Vestsjællands Amt har offentliggjort rapport udarbejdet til Naturparkprojektet Åmosen - Tissø.

Som bekendt har Direktoratet for FødevareErhverv (DFFE) udført en "Ejendomsmæssig forundersøgelse af østlige Store Åmose", baseret på interviews af de berørte lodsejere fra juli til oktober 2005. Undersøgelsen blev rekvireret af Naturparkprojektet Åmosen-Tissø med midler bevilliget af Vestsjællands Amt. Rapporten blev gennemgået på det offentlige møde i Stenlillehallen den 12. januar 2006.

Efter at Vestsjællands Amt har offentliggjort rapporten, lægges den (excl. kortbilag) også på projektets hjemmeside.

Opmærksomheden henledes på, at DFFE´s forundersøgelse vedrører Naturparkprojektet Åmosen-Tissø, og ikke Naturstyrelsen og Kulturarvstyrelsens projekt.