Høringsfrist for Åmosen udsat

Høringsfristen er udsat til den 23. oktober 2006.

For at give alle interesserede en mulighed for at gennemlæse den netop udgivne rapport fra COWI om forprojektet i Åmosen, har miljøminister Connie Hedegaard besluttet at udsætte høringsperioden med 1 måned. Man har derfor indtil den 23. oktober til at komme med sine synspunkter om et eventuelt naturgenopretningsprojekt i Åmosen.

Selve rapporten, som indeholder en teknisk gennemgang af mulige scenarier for at genoprette naturen i den østlige del af mosen, præsenterer COWI på et offentligt møde den 22. august. Der vil senere - inden høringsfristen udløber - blive holdt et offentligt møde, hvor alle interesserede kan deltage med deres synspunkter på rapporten.