Den Rådgivende Følgegruppes kommissorium

Den Rådgivende Følgegruppes kommissorium er nu færdigt.

Den Rådgivende Følgegruppes kommissorium er nu færdigt.

Kommisorium

Navnene på følgegruppens medlemmer vil følge snarest