Offentligt møde om Åmoseprojektet

Lodsejere og andre interesserede i forbindelse med Skitseprojektet i den østlige del af Åmosen inviteres til offentligt møde.

Som nævnt på borgermødet den 22. august i Stenlille Hallen, afholdes det 3. offentlige møde om Åmoseprojektet

tirsdag den 3. oktober 2006 klokken 19.00
i Stenlille Hallen, Idrætsvej 4, 4295 Stenlille.

På mødet vil der være yderligere gennemgang og diskussion af den tekniske rapport og fremlæggelse af resultaterne af holdningsscreeningen foretaget af Jes Løkkegaard. Desuden vil den tekniske løsning med henblik på en eventuel friholdelse af områderne øst for Sandlyng Å blive yderligere fremlagt.

Den offentlige høringsfase kører videre frem til 23. oktober. De indkomne kommentarer og bemærkninger vil løbende blive registreret og vil sammen med den øvrige del af afrapporteringen indgå i den videre politiske beslutningsproces.

Uforpligtende tilmelding kan ske til Odsherred Statsskovdistrikt på:
Telefon: 59 32 80 16 eller e-mail: Obfuscated Email