Rapport om "lodsejerholdninger"

Rapport om "lodsejerholdninger".
Udarbejdet på Naturstyrelsens foranledning af COWI. Forfattet af agronom Michael Munthe Fog og advokat Jes Løkkegaard.


Udarbejdet på Naturstyrelsens foranledning af COWI. Forfattet af agronom Michael Munthe Fog og advokat Jes Løkkegaard.