Naturgenopretning i Åmosen

Den tekniske rapport er nu færdig.
Rapporten og en CD-rom med rapport og bilag vil blive sendt til samtlige lodsejere hurtigst muligt. Det nøjagtige tidspunkt afhænger af, hvor hurtigt det kan lade sig gøre at trykke rapporten.

Skitseprojekt - Hovedrapport