Referat af følgegruppemøde den 11. oktober 2006

Følgegruppemøde
- Referat af følgegruppemøde den 11. oktober 2006.

Vedr. godkendelse af referatet: