Referat af følgegruppemøde den 22. oktober 2006

Referat af følgegruppemøde d. 22. oktober 2006 - inklusiv bilag "DN´s baggrundsanalyse", samt kommentarer fra Henrik Bundgaard, repræsentant for sommerhus- og frijordsejerne

Referat af følgegruppemøde d. 22. oktober 2006 - inklusiv bilag "DN´s baggrundsanalyse", samt kommentarer fra Henrik Bundgaard, repræsentant for sommerhus- og frijordsejerne