Visualisering

Cowi har udarbejdet 4 film der viser nuværende forhold samt de 3 scenarier for vandstandshævning.

Cowi har udarbejdet 4 film, der er visualiseringer af nuværende forhold samt tre scenarier (det tørre, det fugtige og det våde scenario) beskrevet i skitseprojektet "Naturgenopretning i Åmosen". De er baseret på en laserscannet højdemodel samt et digitalt ortofoto (DDOland).

Konsekvenserne vises med følgende signaturer:
Lys grøn - tørre enge og omdriftsarealer
Mørke grøn - vandmættet jord og våde enge
Beige - tagrør
Blå - åbent vand

Der er nedenstående 2 muligheder.

Klik på linket og få vist filmene i Windows Media Player eller RealPlayer. Filmene vises bedst ved en forstørrelse på ca. 200%. Hvis der er problemer med at se filmene, kan det enten skyldes en langsom internet forbindelse eller ældre versioner af ovenstående programmer. Gratis opdateringer og installationer af disse programmer kan hentes på hhv. www.microsoft.dk eller www.realplayer.com .

Klik på linket og få vist filmene direkte her på siden. Kan desværre kun vises i et lille vindue.