Pressemeddelelse

22. oktober 2006

Pressemeddelelse fra Formand for følgegruppen, Kjeld Hansen.

Følgegruppen til naturgenopretning af den østlige del af stor Åmose, der består af repræsentanter fra amt, kommune, foreninger og lodsejere, har afhold sit afsluttende møde på Bromølle Kro den 22. oktober 2006.

Følgegruppens opgave har været, at rådgive den statslige styregruppe, der siden januar 2006 har arbejdet med et forprojekt, som skulle sikre naturgenopretning og bevaring af kulturarven, primært gennem en vådgøring af områderne ved Åmose Å.

Følgegruppen er nu klar med en anbefaling:

  • Et flertal i følgegruppen bestående af syv af gruppens otte medlemmer indstiller, at der arbejdes videre med skitseprojektet / scenarierne.
  • Repræsentanten for sommerhus- og frijordsejerne kunne ikke anbefale, at man arbejder videre med de foreliggende scenarier.
  • Alle følgegruppens medlemmer er enige om, at området øst for Sandlyng Å (Garbølle Nørremose) bør udtages af skitseprojektets projektområde.

Det er væsentligt i det videre arbejde, at pointerer overfor ministerierne og Folketinget, at der nu er bred opbakning i det midtsjællandske til at genskabe naturen i Åmosen, og at bevare mosens enestående fortidsminder for fremtiden.

Følgegruppens samlede rapport går i tryk om få dage.