Aktivitetsområder i skove for udsatte børn og unge

Erfaringer fra Red Barnets naturvejlederprojekt "Natur og fællesskab" samt Grønt partnerskab har vist, at der er behov for udvikling og etablering af lokale shelter- og aktivitetspladser tre steder i Danmark. Sådanne lokale shelter- og aktivitetspladse, vil kunne danne udgangspunkt for målrettede aktiviteter for udsatte børn og unge i lokalområderne i samarbejde med ansatte og frivillige.

Foto: Naturstyrelsen

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes nov. 2011

Projekt titel

Aktivitetsområder i skove

Ansøger for projektet

Red Barnet

Kontaktperson

Thor Hjarsen

Deltagere i partnerskabet

Red Barnet, Naturstyrelsen, Røde Kors Asylafdeling, DGI Sønderjylland

Projektets samlede udgifter

728.850

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

348.750

Frivillige arbejdstimer

6.500