Fakta-ark Det rekreative areal

Vådområdeprojektet sikrer at der er mulighed for at komme ud i, samt at der er etableret en række faciliteter for de besøgende. Der er i projektet etableret et rekreativt område med en række faciliteter.

• Der er adgang for offentligheden til ådalen efter naturbeskyttelseslovens almindelige regler – til fods og på cykel døgnet rundt på veje og stier samt færdsel på ikke-hegnede, udyrkede arealer.
• Herudover har et partnerskab bestående af en gruppe lokale borgere, Randers og Favrskov Kommuner samt NST etableret faciliteter i den vestligste del af projektområdet – det er dette område, som ministeren besøger ved indvielsen.
• Midlerne - 272.000 kr. - til faciliteterne kommer fra Naturstyrelsen, LAG-Randers, Naturerhvervsstyrelsen, Randers Kommune og Naturstyrelsen.
• Faciliteterne omfatter fx bålhytte med shelters, toiletbygning, bålsted, borde og bænke, en formidlingsbrink ved åen og informationstavler ved shelteren.
• En brugergruppe dannet omkring etablering af et rekreativt areal ved Årslev har ydet frivilligt arbejde ved etableringen af faciliteterne og bidrager til drift og tilsyn.
• To fugletårne opsættes, når placeringen af disse er bestemt. Det vil bl.a. afhænge af, hvor fuglene vil have deres foretrukne opholdssteder.
• Med projektet er der sikret offentlig adgang ad to stisystemer, dels på tværs af ådalen ved en sti mellem Årslev og Hvalløs (ca. 2 km), dels langs ådalen ved en sti øst for Nybro (ca. 2.6 km).
• Der er etableret en stibro over Alling Å mellem Årslev og Hvalløs.