Følgegruppe til projektet ved Alling Å

Naturstyrelsen har taget initiativ til at etablere en lokal følgegruppe med repræsentanter for de lokale beboerforeninger samt de grønne organisationer i området. De 4 kommuner der har del i projektet deltager også i følgegruppen.

Formålet med følgegruppen er at få etableret et forum, hvor Naturstyrelsen kan orientere om projektets fremdrift og det kommende anlægsarbejde og samtidig få respons herpå. Derudover er det tanken, at gruppen skal være talerør for de lokale ønsker og ideer, særligt i forhold til planlægning af rekreative tiltag, såsom stier, opholdspladser, udkigstårne m.v

Den nye å slynger sig helt naturligt gennem landskabet.

Følgegruppen besigtiger det nye forløb af den omlagte å.

Du kan læse referater fra følgegruppens møder:

Referat fra 1. møde i følgegruppen - 9. nov. 2009
Referat fra 2. møde i følgegruppen - 25. mar. 2010
Referat fra 3. møde i følgegruppen - 12. maj 2011
Referat fra 4. møde i følgegruppen - 8. dec. 2011