Nyhedsbrev 11

Vådområdeprojekt Alling Ådal
Nyhedsbrev nr. 11


Anlægsarbejdet i Alling Å vådområdeprojektet blev igangsat i uge 34, og vi har nu allerede nået en milepæl. Det nye og genskabte forløb af Alling Å er færdiggravet, og det er tid at lede Alling Å tilbage til sit oprindelige forløb.

Det er aftalt, at entreprenøren fjerner den sidste jord og dermed lader åen strømme i det nye løb på torsdag d. 27. september kl. 16.00. Alle interesserede er velkomne til at overvære det øjeblik, hvor historien skrues tilbage, og vandet finder vej ad de nygravede slyng i midten af ådalen.

Der vil efterfølgende være lejlighed til at se en demonstration af el-fiskeri i det gamle åløb, og chance for at sætte fisk fra det gamle løb ud i den nye åstrækning.

Inden det gamle åløb efterfølgende skal dækkes til, vil vi benytte lejligheden til at indfange bestanden af de uønskede signalkrebs. Samtidig er det planlagt at udsætte flodkrebs i det nye åløb nu og navnlig til foråret, når der er skabt egentlige levesteder i den nygravede å.

Grundvandet er allerede trukket ind i det nygravede åløb.

Den sidste jord graves væk ved start af det nye åløb.

Med venlig hilsen

Kjeld Lundager Jørgensen
Projektleder