Status for projektet ved Alling Å

Naturstyrelsen ønsker at orientere om status for projektet via hjemmesiden samt ved nyhedsbreve til følgegruppen og øvrige intresserede.

Iklædt gummistøvler besøgte følgegruppen det rekreative areal syd for Årslev.

Mange mødte op til orienteringen om det rekreative areal ved Alling Å..

Status

  • Alle nødvendige projektaftaler for det 525 ha store projektområde er på plads. Der er undervejs sket en tilpasning af projekt afgræsning i den øvre ende af projektområdet.
  • Detailprojekteringen, der er udført af rådgiverfirmaet Rambøll, er afsluttet marts 2011. Der er ansøgt om de nødvendige tilladelser til gennemførelse af projektet efter vandløbslov, naturbeskyttelseslov og planlov hos de fire berørte kommuner, Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs.
  • Tilladelser er givet juni 2012 og anlægsarbejdet er derefter igangsat efter sommerferien 2012.

Tidsplan
• VVM- tilladelse efterår 2009
• Jordfordeling afsluttet efterår 2010
• Lodsejeraftaler indgået forår 2011
• Detailprojektering, vinter 2012
• Myndighedsbehandling, forår 2012
• Udbud og kontrakt med entreprenør, sommer 2012
• Anlægsarbejde, efterår 2012
• Indvielse, efterår 2013

 

Nyhedsbreve udsendt under projektet:

Nyhedsbrev 1
Nyhedsbrev 2
Nyhedsbrev 3
Nyhedsbrev 4
Nyhedsbrev 5
Nyhedsbrev 6
Nyhedsbrev 8
Nyhedsbrev 11