• Naturnationalpark Almindingen

  I Almindingen kan bornholmerne og øens besøgende få spændende naturoplevelser i en 1.150 ha stor naturnationalpark i den østlige del af de statsejede arealer

Med udlægning til urørt skov og helårsgræsning er det forventningen, at området, hvor der i dag er plantage, gradvist vil vige pladsen til fordel for en mosaik af varierede naturtyper, der giver mange forskellige levesteder for dyr og planter. Som led i forberedelsen af naturnationalparken vil Naturstyrelsen se nærmere på behovet for en indledende indsats med at omdanne nåletræsplantager til lysåben natur og mere varierede skove, samt fjernelse af ikkehjemmehørende træarter.

Borgerinddragelse og projektgrupper

I forbindelse med etableringen af Naturnationalpark Almindingen arbejder Naturstyrelsen på nationalt plan sammen med en videnskabelig gruppe bestående af forskere og en gruppe af nationale interessenter bestående af foreninger og organisationer.

Læs mere om de nationale arbejdsgrupper

Den lokale projektgruppe

Lokalt arbejder Naturstyrelsen Bornholm sammen med en projektgruppe, hvor forskellige lokale interesser er repræsenteret. Intentionen er, at vi gennem projektgruppen kommer til at kende og forstå lokale interesser og bekymringer, så de kan tages i betragtning i forbindelse med udarbejdelsen af projektplan for naturnationalparken.

Følgende organisationer og foreninger er repræsenteret i projektgruppen:

 • Bornholms Landbrug og Fødevarer, Hans Hansen
 • Bornholms Regionskommune, Louise Lyng Bojesen
 • Bornholms Travbane, Mikkel Stub Jørgensen
 • Danmarks Idrætsforbund Bornholm, Claus Clausen
 • Danmarks Jægerforbund kreds 8, Peter Loth Sejersen
 • Danmarks Naturfredningsforening Bornholm, Michael Stoltze
 • Dansk Ornitologisk Forening Bornholm, John Holm
 • Destination Bornholm, Pernille Kofod Lydolph
 • Forsvaret, Jesper Lundqvist
 • Friluftsrådet, Flemming Torsten Sørensen
 • Lokal dyrlæge
 • Lokal naturplejedyreholder
 • Lokale orienteringsløbere, Lars Wichmann
 • Midtbornholms Rideklub som repræsentant for ryttere på Bornholm, Hanne Funch
 • NaturBornholm, Peter Haase
 • Naturhistorisk Forening Bornholm, Finn Hansen
 • Vallingebjerghus, Naboejendom inden for gærdet, Torben Johansen og Inge Krath

Fakta om Naturnationalpark Almindingen

 • Areal: 1.150 ha
 • Hele området er naturligt vandrigt og er gennemskåret af mange dybe grøfter og vandløb
 • Området er mod nordvest karakteriseret af Ekkodalens sprækkedalsformation, som kan følges i terrænet helt til kysten

Læs mere i faktaarket

Tilmeld nyhedsbrev

Få de vigtigste nyheder fra Naturstyrelsen tilsendt 2-3 gange månedligt

Nyheder