• Naturnationalpark Almindingen

    I Almindingen kan bornholmerne og øens besøgende få spændende naturoplevelser i en 1.150 ha stor naturnationalpark i den østlige del af de statsejede arealer

Med udlægning til urørt skov og helårsgræsning er det forventningen, at området, hvor der i dag er plantage, gradvist vil vige pladsen til fordel for en mosaik af varierede naturtyper, der giver mange forskellige levesteder for dyr og planter. Som led i forberedelsen af naturnationalparken vil Naturstyrelsen se nærmere på behovet for en indledende indsats med at omdanne nåletræsplantager til lysåben natur og mere varierede skove, samt fjernelse af ikkehjemmehørende træarter.

Naturvandring i Naturnationalpark Almindingen

Naturstyrelsen inviterer dig på en gåtur rundt i det område, der kommer til at blive til Naturnationalpark Almindingen.

Naturnationalparken skal gennem vild natur være med til at styrke biodiversiteten i området. Målet er at opnå et økosystem med naturlige processer og dynamikker samt en minimal grad af forvaltning. Samtidig skal parken bidrage til spændende naturoplevelser.

På turen vil Naturstyrelsen fortælle om, hvad der er unikt ved Almindingen, og hvorfor Almindingen egner sig godt som naturnationalpark. Vi skal snakke om, hvordan processen kommer til at se ud fra nu og til etablering af naturnationalparken.

Der bliver således rig lejlighed til at høre mere om og stille spørgsmål til baggrunden, rammerne og deltage med dine input i den fremadrettede proces.

Tidspunkt: mandag den 21. juni 2021 kl. 16-19

Mødested: Chr. X Vej, P-plads ca. 500 meter syd for Segenvej.

Husk praktisk fodtøj og påklædning efter vejret.

Grundet corona situationen er det nødvendigt at tilmelde sig vandringerne. Tilmeldingen sker via nedenstående link, hvor du skal klikke "Køb Billet," selv om det selvfølgelig gratis at tilmelde sig.

TILMELD DIG VED AT KLIKKE HER

Fakta om Naturnationalpark Almindingen

  • Areal: 1.150 ha
  • Hele området er naturligt vandrigt og er gennemskåret af mange dybe grøfter og vandløb
  • Området er mod nordvest karakteriseret af Ekkodalens sprækkedalsformation, som kan følges i terrænet helt til kysten

Læs mere i faktaarket

Tilmeld nyhedsbrev

Få de vigtigste nyheder fra Naturstyrelsen tilsendt 2-3 gange månedligt

Nyheder

Naturnationalpark Almindingen