Anebjerg Statsskov - skovrejsning ved Skanderborg

skovrejsning på bar mark. Billede fra skovrejsning i Solbjerg. Foto: Rune Hauskov Kristiansen

Naturstyrelsen – Søhøjlandet og Skanderborg Kommune samarbejder om at anlægge en ny bynær skov ved Skanderborg.

Formålet er at etablere et større offentligt skov- og naturområde i tilknytning til et nyt byvækstområde kaldet Anebjerg nordøst for Skanderborg.

Skoven vil på sigt vil kunne få en størrelse på ca. 325 ha og vil få stor friluftsmæssig betydning for Skanderborg Kommune. Skoven skal desuden beskytte grundvandet til Fredensborgværket og Gramværket, som tilsammen står for ca. 60 % af Skanderborg Kommunale Vandforsyning. Samtidig vil udvaskningen af næringssalte til Skanderborg Sø (Gudenåsystemet) blive reduceret hvilket kan bidrage til opfyldelse af vandrammedirektivet.

Herudover vil skoven få betydelig landskabelig og naturmæssig værdi, bl.a. fordi området indgår i en større grøn korridor med forbindelse til Gudenåsystemet ved Mossø via Alken Enge og Illerup Ådal til Skanderborg Sø med bl.a. de fredede arealer ved Båstrup og via Pilbrodalen, Stilling Sø og Solbjerg Sø til de nye statsskovarealer ved Solbjerg.

Der er oprettet et skovrejsningsråd for Anebjerg Skov.

Referater fra skovrejsningsrådets møder

Du kan læse mere om projektet på:

Her kan du se et indslag fra TV2 Østjylland om skovrejsningen ved Skanderborg. Indslaget blev sendt den 7. juni 2007.

Her kan du se nogle billeder fra Anebjerg Skov. De er mest beregnet på pressen.