Indvielse af Anebjerg Skov

NATUREN RYKKER TÆTTERE PÅ SKANDERBORG
Billede fra skovrejsningen i Anebjerg Skov. Foto: Carl Jensen Selv om man bor inde i byen, kan man hurtigt komme en tur i skoven. Det gælder f.eks. i Skanderborg. Her står der en helt ny skov, Anebjerg Skov, klar til indvielse. Den nye skov, ligger klods op af allerede eksisterende boligområder samt det kommende boligbyggeri ved Anebjerg – og kun fem minutter på cykel fra byens centrum.

Indvielsen af den nytilplantede løvskov, hvor bøge- og egetræerne endnu kun måler cirka en halv meter i højden, finder sted mandag d. 15. juni kl. 13.30-15.00. Alle er velkomne.

Miljøminister Troels Lund Poulsen deltager i indvielsen af projektet, der fletter by og natur sam-men. Han går på talerstolen kl. 13.30. Efter ministerens tale får Skanderborgs borgmester, Jens Grønlund, ordet.  Herefter er der motionsløb for børn, plantning af frugttræer og kolde forfrisknin-ger til alle. Der er også mulighed for at lave snobrød, popcorn og pandekager over bål. Det koster ikke noget.

Anebjerg Skov er det synlige resultat af et samarbejde mellem Miljøministeriet v. Skov- og Natur-styrelsen, Søhøjlandet og Skanderborg Kommune. De to parter har i samarbejde indkøbt arealer-ne, mens Naturstyrelsen står for tilplantningen og den fremtidige drift og administration af skoven. Skovrejsningen er gennemført som et af de mange projekter under regeringens særlige vand- og naturindsats, der finansieres af den første miljømilliard.

”Det skal jo ikke være sådan, at man absolut må flytte på landet for at få nem adgang til naturen. Undersøgelser viser, at lange afstande og lange transporttider ofte får folk til at blive hjemme, selv om de egentlig godt kunne tænke sig at gå en tur i skoven. Derfor arbejder Skov- og Naturstyrel-sen rundt om i landet på at rejse nye skove tæt på de større byer. Og det er Anebjerg Skov her i Skanderborg et eksempel på”, siger projektleder for Anebjerg Skov, skovfoged Carl Jensen fra Naturstyrelsen – Søhøjlandet.

Den nye skov, der ligger placeret på tidligere landbrugsjord, måler 23 hektar. Det svarer rundt regnet til arealet af 36 fodboldbaner. I løbet af de næste par år skal skoven gøres mere end tre gange så stor. Og på lang sigt er det målet at udvide skoven til hele 325 hektar, så den bliver på størrelse med ca. 500 fodboldbaner.

”Det går ud på at skabe et grønt åndehul for beboerne i de planlagte bebyggelser ved Anebjerg. Med masser af muligheder for motion og friluftsoplevelser. Herudover vil skoven få stor naturmæs-sig og landskabelig værdi, fordi den indgår i en større såkaldt ’grøn korridor’ med forbindelse til Gudenå-systemet ved Mossø, Alken Enge, Illerup Ådal, Skanderborg Sø, Pilbrodalen, Stilling Sø, Solbjerg Sø og de nye statsskovarealer ved Solbjerg” , fortæller Carl Jensen.

Skoven kommer også til at medvirke til at beskytte grundvandet og reducere udvaskningen af næ-ringssalte til Gudenå-systemet.


Yderligere oplysninger:
• Skovfoged Carl Jensen, Naturstyrelsen – Søhøjlandet, tlf. 87 98 91 31,
mobil: 21 42 21 61, mail: Obfuscated Email
• Biolog Rune Hauskov Kristiansen, Naturstyrelsen – Søhøjlandet mobil: 40 28 05 74, mail: Obfuscated Email