Arden Skov

Arden skov - udsigt over skoven fra skibakken
Projekttype Skovrejsning
Periode 2012 - nu

Projektbeskrivelse

Arden Skov er et igangværende skovrejsningsprojekt i området vest for Arden. Projektets samlede areal er 91 ha. beliggende vest for Arden by på begge sider af Roldvej. Arden skov er i udgangspunkt etableret med henblik på at udvikle bynær skov.

Arden skov består af ældre løvtræ bevoksninger mod nord, et spændende moseområde og tidligere juletræs og pyntegrøntsbevoksninger, som er under udvikling til blandingsskov.

I forbindelse med byudvikling af området mellem Arden skov og Arden by er der planlagt særlig gode adgangsforhold til Arden skov og der er planlagt en grønne kiler, som giver en naturlig overgang mellem by og skov.

Området mellem Arden og Rold ligger Himmerlands højeste punkter med 110 moh. Projektområdet har laveste punkt omkring Arden mose i 70 moh og stiger op mod skovens nordligste områder som er beliggende i 90 moh.

Formål

De primære formål er skovrejsning og friluftsmuligheder for Arden og omegn. Samtidig bidrager projektet til det nationale mål om at øge skovarealet, oplagre CO2 og mindske brugen af fossile brændstoffer.

Nyheder

Projektforløb

Skibakken etableres af Mariager fjord kommune med overjord fra udstykningen i Arden.

Mariagerfjord kommune og Naturstyrelsen indgår magelæg, så Arden skov udgør 30 ha., og kommunen overtager 6 ha til ny byudvikling vest for Arden.

Første tilplantning med for kultur af popler på 10 ha i afd. 390a.

Mariagerfjord kommune fremlægger byudviklingsplaner for Arden by, som bl.a. omfatter en ny udstykning vest for Arden by, som omfatter 6 ha af ejendommen Vestergade 48.

Naturstyrelsen arver ejendommen Vestergade 48, Arden på 23 ha., med henblik på at lave bynær skovrejsning i tilknytning til Arden og eksisterende skov i Hesselholt/Rold skov.

Skovkort

Kontakt

Erik Dalsgaard

Skovfoged
Naturstyrelsen Himmerland