Asnæs Dyrehave - publikumsfaciliteter

Asnæs Dyrehave er et fredet areal på ca. 50 ha beliggende på spidsen af halvøen Asnæs. Området er et græsningsoverdrev med store sten, enkelte træer og på arealet græsser kreaturer. Vådområder i området har en stor bestand af klokkefrøer.
Der ønskes opsat infostander dels ved P-pladsen dels ved fyret i Dyrehaven med beskrivelse af Dyrehaven og forslag til vandretur i området. Der ønskes ligeledes tilskud til skiltning ”Levende dyr - vis hensyn” og ”Hund i snor” ved indgangen til folden. For at bevare den særegne naturtype i Dyrehaven er det vigtigt, at der fortsat bliver græsset på arealet. Der søges om støtte til opsætning af klaplåger, hvor publikum kan forcere kreaturhegnet. På grund af almindeligt slid, ønskes renovering af P-pladsen samt ny kantafskærmning.

colourbox

Kommune : Kalundborg

Ansøger : Eirik Vinsand

Tilskud bevilliget: 102.000 kr.

Projektet afsluttes senest : 31. oktober 2011