Avnø Naturskole og Naturcenter - Fugleskjul

Etablering af fugleskjul på Avnø, beliggende i Vordingborg Kommune, til brug for Avnø Naturskole og Naturcenter, daginstitutioner og skoleklasser, samt offentligheden. Fra skjulet vil der være optimale muligheder for at studere fuglelivet både i Avnø Fjord, i strandengsområdet Hylteholme og på de naturgenoprettede vådområder på Avnø.

Foto: Naturstyrelsen

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes august 2010

Projekt titel

Avnø Fugleskjul

Ansøger for projektet

Dansk Ornitologisk Forening Storstrøm

Kontaktperson

Finn Jensen

Deltagere i partnerskabet

Vordingborg Kommune, Forsvarets Bygningstjeneste, Naturstyrelsen – Storstrøm, Avnø Naturcenter, DN, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening

Projektets samlede udgifter

536.000

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

90.000

Frivillige arbejdstimer

150