Avnø Naturcenter - Bålhus som natur og kulturbase

Formålet med projektet er at etablere et bålhus på Avnø for familier, skoleklasser og foreninger. Bålhuset vil indeholde borde og bænke samt bålplads med grill, hvilket gør udendørsaktiviteter og madlavning i al slags vejr muligt. Det bliver muligt at reservere bålhuset på forhånd.

I bålhuset indbygges et grejrum med bålgrej, snitteknive og udstyr til naturaktiviteter, som grupper kan få adgang til. Bålhuset vil fungere som supplement til Avnø Naturcenter, hvor besøgende kan finde klassisk information om natur og kultur i området.    

Ansøger for projektet: Avnø Naturcenter

Kontaktperson: Kari Hald

Tidsperiode: projektet forventes afsluttet senest 1. juni 2015

Deltager i partnerskabet:

  • Avnø Naturcenter
  • Natur & Ungdom Næstved
  • Privatinstitution Slotsparken
  • Natursekretariatet Vordingborg Kommune 

Projektets samlede udgifter: 399.650 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 180.000 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 30.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 600