Bålhytte med Klimakøkken

Trente Mølle vil med projektet udbygge de eksisterende aktiviteter på stedet.

Ideen er at skabe et værested, der samler familien og de besøgende omkring en fælles leg med energi og mad som det centrale omdrejningspunkt. Gennem madlavningsaktiviteter over bål vil vi vise, at også her kan der spares på energien samt bruges alternative energiformer – i kraft af vedvarende energi.

Klimakøkkenet kommer bl.a. til at indeholde:

  • Brændefyrede ovne
  • Brændselsbesparende rørkomfur med gruekedel og varmespiral for varmt vand
  • Solenergi køleskab
  • Høkasse til færdig kogning
  • Soltørringsovn

Bålhytten med klimakøkkenets udstyr stilles til rådighed for områdets mange brugere/gæster.

UPDATE:

Projektet er afsluttet.

colourbox

Ansøger for projektet: Trente Mølle Natur-, Miljø og Lokale Agenda 21 Center

Kontaktperson: Leif H. Sørensen

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet den 7. juli 2014

Deltagere i partnerskabet:

  • Trente Mølle Natur-, Miljø og Lokale Agenda 21 Center
  • Naturstyrelsen, Fyn
  • Trente Mølles Venner

Projektets samlede udgifter: 221.622 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 80.511 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 45.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 145