Bålhytte og køjekreds i Tarup-Davinde

Formålet med projektet er at give mulighed for at unge med anden etnisk baggrund får mulighed for at komme ud i naturen og opleve et nordisk natursyn. Tarup-Davinde I/S´ to naturvejledere vil så tilrettelægge et program som kan løbe over 2 dage.

Der etableres:

- En bålhytte – til madlavning, at søge læ i og lave naturformidling i.

- En køjekreds – bruges som læ og til overnatning i køjer.

Udover at bruge disse faciliteter til etniske unge, er der selvfølgelig også mulighed for at eksisterende og nye brugere af Tarup-Davinde området kan bruge faciliteterne.

colourbox

Ansøger for projektet: Tarup-Davinde I/S

Kontaktperson: John Juul Henriksen

Tidsperiode: Bålhytten og køjekredsen forventes at blive taget i brug omkring slutningen af april 2011. Projektet afsluttes senest 31. august 2011.

Deltagere i partnerskabet:

- Tarup-Davinde I/S

- Verninge Skovservice

- Korsløkke Ungdomsskole

Projektets samlede udgifter: 146.544 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 72.544 kr.

Frivillige arbejdstimer: 40