Gåbense - Badebroer

Dette grønne partnerskab har til formål at opføre to badebroer i Gåbense. Den ene skal målrettes mindre børn og deres forældre, den anden skal målrettes børn/unge og idrætsudøvere. Dette sker efter, at to badebroer, opstillet og vedligeholdt af Guldborgsund Kommune, er blevet sparet væk.

Badebroer i Gåbense

Ansøger for projektet: Gåbense Grundejer og Beboerforening

Kontaktperson: Tom Tiljevang Larsen

Tidsperiode: Færdigt senest d. 7. august 2013

Deltagere i partnerskabet:

-Gåbense Grundejer og Beboerforening

- Orehoved Beboerforening

- Nørre Vedby Forum

- Nordfalsters Vinterbaderforening

- Ejerboligforeningen Gåbense Færgegård

- Guldborgsund Triatlonklub

- Gåbense Bådelaug

Projektets samlede udgifter: 200.000 kr

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 65.000 kr

Frivillige arbejdstimer: 150