Base for det rekreative fællesrum i Endrup

Projektet omhandler etablering af en base med bålhytte, toilet og udstillingsbygning, der er tilknyttet det offentlige naturareal i Endrup. Faciliteterne vil skabe synergi med eksisterende natur- og kulturtilbud – Endrup Møllekro og mejeriudsalget på andelsmejeriet.

Den rekreative base vil styrke sammenhængen mellem Vadehavet og indlandet via øget friluftsfaciliteter, og vil kunne bruges i undervisningssammenhæng som base for naturskole og skovbørnehaver.

 

 

Ansøger for projektet: Endrup Lokalråd

Kontaktperson: Kaj Mortensen  

Tidsperiode: projektet forventes afsluttet 1. juni 2016

Deltager i partnerskabet:

  •          Endrup Lokalråd
  •          Esbjerg kommune

Projektets samlede udgifter: 805.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 275.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 325