Base for det rekreative fællesrum i Endrup

Projektet omhandler etablering af en base med bålhytte, toilet og udstillingsbygning, der er tilknyttet det offentlige naturareal i Endrup. Faciliteterne vil skabe synergi med eksisterende natur- og kulturtilbud – Endrup Møllekro og mejeriudsalget på andelsmejeriet.

Den rekreative base vil styrke sammenhængen mellem Vadehavet og indlandet via øget friluftsfaciliteter og vil kunne bruges i undervisningssammenhæng som base for naturskole og skovbørnehaver.

UPDATE: Projektet er afsluttet. Nedenfor ses et billede af den nye bålhytte.

 

Ansøger for projektet: Endrup Lokalråd

Kontaktperson: Kaj Mortensen  

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i december 2015

Deltager i partnerskabet:

  • Endrup Lokalråd
  • Esbjerg kommune

Projektets samlede udgifter: 802.854 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 275.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 814