Ajstrup Strand - Bekæmpelse af "Rynkebladet strandrose"

Projektet handler om at opgrave og dermed bekæmpe den invasive planteart "Rynkebladet strandrose" på Ajstrup Strand. Roserne breder sig hastigt og dækker nu efterhånden det meste af strandarealet. Samtidig med at bekæmpe en invasiv art skabes der således plads til strandgæsterne.

colourbox

Ansøger for projektet: Ajstrup strand og Norsminde Grundejerforening

Kontaktperson: Inge Fensten

Tidsperiode: Projektet afsluttes senest den 20. august 2012.

Deltagere i partnerskabet:

-Ajstrup strand og Norsminde Grundejerforening

- Århus Kommune, Natur og Miljø

Projektets samlede udgifter: 70.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 35.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 50