Ajstrup Strand - Bekæmpelse af "Rynkebladet strandrose"

Projektet handler om at opgrave og dermed bekæmpe den invasive planteart "Rynkebladet strandrose" på Ajstrup Strand. Roserne breder sig hastigt og dækker nu efterhånden det meste af strandarealet. Samtidig med at bekæmpe en invasiv art skabes der således plads til strandgæsterne.

UPDATE: Projektet er afsluttet.

colourbox

Ansøger for projektet: Ajstrup strand og Norsminde Grundejerforening

Kontaktperson: Inge Fensten

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i juli 2012.

Deltagere i partnerskabet:

  • Ajstrup strand og Norsminde Grundejerforening
  • Århus Kommune, Natur og Miljø

Projektets samlede udgifter: 62.900 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 31.450 kr.

Frivillige arbejdstimer: 77