• Biodiversitetsskov

    og urørt skov

     

Mere biodiversitet i skovene.

Regeringen vedtog i maj 2016 en ”aftale om Naturpakke”. Et af resultaterne af denne naturpakke er, at der skal udlægges mere biodiversitetsskov og urørt skov i Danmark. Udlægningen finder først og fremmest sted på Naturstyrelsens arealer. Der udlægges her 13.800 hektar fordelt landet over på 45 forskellige skovområder. Med denne udlægning fordobles arealet af urørt skov og anden biodiversitetsskov på statens arealer.

Læs mere om projektet: Skov til biodiversitetsformål

Igangværende projekter

Skov til biodiversitetsformål

Som en del af Naturpakken udlægges der skov til biodiversitetsformål på Naturstyrelsen arealer.