Biodiversitet i Grænseoverskridende korridorer - BioGrenzKorr


BioGrenzkorr er et dansk-tysk samarbejde om biodiversitet i grænseoverskridende korridorer og handler om at udvikle, afprøve og formidle metoder i forvaltning af levesteder for særligt beskyttede arter. Metoder der kan anvendes i skov- og landbrug uden at skade levesteder, men samtidg være økonomisk fornuftige. Projektet har fokus på de sjældne og særligt beskyttede arter: Hasselsmus, birkemus og flagermus.

Projektet sker i samarbejde mellem Naturstyrelsen Fyn og Sønderjylland samt Stiftung Naturschutz og Landesforsten begge i Schleswig-Holstein. INTEEREG 4A finansierer projektet med 65% af det samlede budget, mens partnerne dækker 35% af hver deres budgetandel. Det samlede budget er på ca. 6,3 millioner kr.

Se også projektets fælles dansk-tyske hjemmeside www.biogrenzkorr.dk

Projektbeskrivelse

De små pattedyrarter hasselmus, birkemus samt flere flagermusarter er sjældne og beskyttet af EU Habitatdirektivet. Det stiller særlige krav til beskyttelse af arterne og deres levesteder.

Arter

Her kan du læse om BioGrenzKorr projektets tre arter: Hasselmus, flagermus og birkemus.

Projektområder

Alle partnere har arealer med i projektet. Her kan du se hvilke områder, der indgår i projektet.

Dokumenter

Her finder du projektdokumenter og udgivelser om projektet.

Nyheder

Bliv opdateret med de seneste nyheder fra BioGrenzKorr projektet her.

Projektaktiviteter

Projektet består af fire arbejdspakker: Skovkorridorer, korridorer i åbent land, formidling og erfaringsudveksling. Læs mere om de fire arbejdspakker her.

Projektpartnere

Projektet gennemføres i et partnerskab mellem to tyske og to danske partnere, som alle lægger arealer til projektaktiviteter. Læs mere om projektpartnerne her.

Projektet støttes af

Interreg4A logo

Projektpartnere

Schleswig-Holsteinische Landesforsten

Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein

Naturstyrelsen