Arterne i BioGrenzKorr

BioGrenzKorr projektet har til formål at udvikle, afprøve og formidle metoder i forvaltning af levesteder for hasselmus og flagermus i skov og levende hegn, samt at opsamle og formidle viden om birkemusen.

Læs mere om de tre arter i projektet:

Birkemusen

Flagermus

Hasselmusen

Projektet støttes af

Interreg4A logo

Projektpartnere

Schleswig-Holsteinische Landesforsten

Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein

Naturstyrelsen