Birkemus

Foto: Stifung Naturshutz Schleswig Holstein

Birkemusen er den eneste repræsentant for Springmusene og et af de sjældneste pattedyr i både Danmark og Tyskland. Der findes en mindre bestand i Sønderjylland og en lidt større og stabil bestand i Thy. Der findes kun få beviser på dens udbredelse i Tyskland.

Birkemusen kendes på den skarpt afgrænsede sorte rygstribe og den lange hale og med en vægt på 5 – 11 g er den sammen med dværgmusen den mindste gnaver vi har.

På trods af en målrettet indsat i Schleswig-Holstein er det ikke lykkedes at finde birkemus der. Projektet søger at opsamles og formidle eksisterende viden om arten. Det sker dels på tværs af grænsen, men også i samarbejde med andre europæiske eksperter.

Birkemusen er især fundet i åbent terræn som fugtige enge, afgræssede skrænter, heder og blandingsskove. Den er også fundet på almindelige landbrugsarealer. Dette nataktive dyr er en fremragende klatre og lever et meget skjult og hemmelighedsfuld liv.

Projektet støttes af

Interreg4A logo

Projektpartnere

Schleswig-Holsteinische Landesforsten

Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein

Naturstyrelsen