Flagermus arterne

Foto: Martin Reimers Flagermus er en stor gruppe med ca. 1000 arter på verdensplan. Derfor har de også meget forskellige krav til deres levesteder. Der er 15 arter i Schleswig-Holstein og 17 i Danmark. Mange steder kan man sikre flagermus bestanden ved at sikre og udbygge deres sommer og vinterkvarter. I skovbruget handler det især om at sikre hule gamle træer og ved at sikre åbne områder i skoven, som de benytter til at jage insekter.

Projektet vil samle viden og informere om de forskellige arter levevis især i forhold til skovforvaltning og forvaltning af levende hegn, da habitatdirektivet også for disse arter kræver at levesteder sikres. Der foretages registrering af hvilke arter der findes i projektområderne og mindre lokale forvaltningstiltag afprøves.

Som for de andre arter beskrevet her, er det vigtigt at offentligheden i regionen kender til betydningen af artsbeskyttelse og tiltag i forbindelse med artforvaltning. Dette formidles bl.a. igennem natlige flagermus ture med eksperter der kan give folk en levende oplevelse af disse ofte meget oversete dyr.

Læs mere om flagermus i Miljøstyrelsens artsleksikon

 

Projektet støttes af

Interreg4A logo

Projektpartnere

Schleswig-Holsteinische Landesforsten

Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein

Naturstyrelsen