Flagermusforvaltning: Dansk-Tysk netværksmøde i Schleswig-Holstein

16-02-2011

INTERREG projektet BioGrenzKorr facillitere et grænseoverskridende møde for eksperter om flagermusforvaltning. Mødet fandt sted ved kalkminerne i Bad Segeberg.

Foto: Björn Schulz

Den 3. februar 2011 mødtes førende eksperter fra Danmark og Schleswig-Holstein i Bad Segeberg for at udveksle erfaringer om flagermusforvaltning. Flagermusarterne er opført på EU-Habitatdirektivets bilag 4 der kræver særlig beskyttelse af arternes levesteder. Da flere flagermusarter benytter huse og træer til ophold og ynglested, giver det særlige udfordringer for skovforvaltninger og berørte husejere .

Flagermusmuseet Noctalis var vært for formiddagens program, som bød på indlæg om udbredelse, overvågning og metoder. Tilskudsordninger og beskyttelsetiltag for flagermus i skove blev diskutteret. Endelig blev erfaringer med inddragelse af offentligheden og NGOer præsenteret. Dels i forhold til at indsamle mere viden og dels ved at skabe øget opmærksomhed om flagermus.

Bad Segebergs borgmester Dieter Schönfeld bød om eftermiddagen velkommen til rådhusets byrådssal, som dannede rammen om et netværksmøde. Med baggrund i formiddagens præsentationer og diskussioner gave eftermiddagen plads til at drøftet konkrete fremtidige samarbejdsmuligheder. Emner var:

  • Samarbejde på arts niveau (Bechsteinsflagermus, Damflagermus, Store museører).
  • Flagermus overvågning.
  • Flagermus og skovbrug
  • Flagermus og offenlig involvering herunder samarbejde imellem danske og tyske NGOer
  • Samarbejde imellem kalkminerne i Midtjylland og ved Bad Segeberg.
  • Flagermusafværgeforanstaltninger og infrastrukturprojekter, herunder vindmøller.

Netværksmødet blev til på initiativ af Naturstyrelsen, Fyn som led i INTERRE4A projektet BioGrenzKorr i samarbejde med projekt partnerne Stiftung Naturschutz, Landesforsten og Naturstyrelsen, Sønderjylland.

Projektet støttes af

Interreg4A logo

Projektpartnere

Schleswig-Holsteinische Landesforsten

Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein

Naturstyrelsen