Erfaringsudveksling

Udveksling af viden og erfaringer på tværs af grænsen er et vigtigt element i INTERREG samarbejdet. I BioGrenzKorr projektet deles viden om forvaltning af nøglearter. Erfaringsudveksling sker både imellem projekt partnerne og i samarbejde med eksterne partnere. Aktiviteter omfatter:

  • På seminar og projektmøder planlægges aktiviteter og erfaring fra gennemførte tiltage udveksles.
  • Der gennemføres fælles ekskursioner og studieture hos hinanden og hos eksterne eksperter i og udenfor regionen.
  • Der oprettes følgegrupper bestående af repræsentanter fra f.eks. landbruget, skovbruget, naturbeskyttelsesorganisationer, jægere, entreprenører og udpegede videnskabelige repræsentanter. Her udveksles synspunkter, idéer og erfaringer som sikre projektets relevans og videre udvikling.
  • Præsentation af projektet og dets resultater på nationale og internationale kongresser og konferencer.

Projektet støttes af

Interreg4A logo

Projektpartnere

Schleswig-Holsteinische Landesforsten

Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein

Naturstyrelsen