Formidling og kommunikation

Foto: Mogens Krog Formidling af projektets resultater og anbefalinger er afgørende for at nå projektets mål om aktiv forvaltning af korridorer i skove og der åbne land.

Der vil være formidling i forhold til lodsejere og fagfolk i forhold til naturforvaltning og en anden type formidling til den brede befolkning herunder naturbrugere herunder børn og unge.

  • Seminare om nøglearterne i projektet, med fokus på sikring af levesteder som led i skovforvaltning og hegnspleje.
  • Brochure om nøglearterne og projektmålene.
  • Etablering af en fælles hjemmeside: www.biogrenzkorr.dk / www.biogrenzkorr.de
  • Information til offentligheden ved offentlige arrangementer ofte i naturen med naturvejledning og via medierne.
  • Aktiv deltagelse af offentligheden i f.eks. organiseret i nøddejagter, hvor fund af hasselnødder med tandmærker afsløre hasselmusens levesteder. Se mere om de tyske nøddejagter her.

Avisartiker om projektet og konkrete aktiviteter:

Projektet støttes af

Interreg4A logo

Projektpartnere

Schleswig-Holsteinische Landesforsten

Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein

Naturstyrelsen