Korridorer i det åbne land

Foto: Stifung Naturshutz Schleswig Holstein

Områder med småbiotoper, levende hegn og artsrige skove udgør i sammenhæng hasselmusens kerneområder i Nordtyskland og Danmark. Kravene til dens levesteder er ikke krævende så længe f.eks. levende hegn indeholder en snes forskellige træ- og buskarter og iøvrigt indgår i sammenhæng med andre hegn, småbiotoper eller skove. Sådanne sammenhængende landskaber er også til stor gavn for mange andre dyr, planter og insekter. Flere flagermus arter benytter ledelinjer  på deres vej imellem dagophold og jagtområder, og fanger mange insekter langs levende hegn. Målet er:

  • At skabe sammenhæng imellem levesteder og derigennem opnå mere robuste arts bestande. Det sker igennem udvikling af metoder til pleje og forbedringer af eksisterende hegn samt plantning.
  • At udarbejde en fælles forvaltningsplan for et langsigtet robust og grænseoverskridende korridornetværk imellem Handewitt og Gråsten.


Projektet støttes af

Interreg4A logo

Projektpartnere

Schleswig-Holsteinische Landesforsten

Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein

Naturstyrelsen