Żubry w Almindingen

Witamy w lesie żubrów

W zagrodzie na terenie Almindingen żyje małe stado żubrów. Możesz zwiedzić ten teren. Bądź odpowiedzialnym gościem. Pamiętaj, że żubry to dzikie zwierzęta. Zachowaj bezpieczną odległość, aby ich niepotrzebnie nie stresować. Pamietaj, że część zagrody jest objęta zakazem wstępu. Respektuj ten zakaz.

Żubry kształtują środowisko

Żubry pochodzą z Polski. Przyjechały tutaj w maju 2012. Jako najwięksi roślinożercy na wyspie mają ważną rolę do spełnienia. Żerując na polanach, ogryzając drobne gałązki i wydeptując  teren pomogą zachować cenne łąki i tereny podmokłe oraz przyczynią się do odtworzenia naturalnych otwartych lasów, w których znajdą warunki do życia liczne gatunki roślin i zwierząt.

Dania zobowiązała się przeciwdziałać wymieraniu wielu gatunków roślin i zwierząt, co jest efektem nadmiernej eksploatacji zasobów przyrody przez ludzi. Żubry nam w tym pomogą.

Żubr – ocalony, ale nadal zagrożony gatunek

Podobnie jak inne duże ssaki, żubr był cennym trofeum myśliwskim. Po pierwszej wojnie światowej żubr przestał istnieć jako dziko żyjący gatunek. Ocalały tylko 54 żubry w niewoli.

12 z nich można było użyć do odnowienia gatunku. Obecnie żyje na świecie około 4400 żubrów  – w tym około 2000 w stadach wolnościowych na terenie Europy Środkowej i Wschodniej. Liczebność przedstawicieli tego gatunku jest równa liczebności światowej populacji tygrysów. Dlatego żubr jest gatunkiem prawem chronionym, a Dania realizując projekt Bison Bornholm czynnie uczestniczy w programie ochrony tego zagrożonego gatunku.

Jak się bezpiecznie zachować w zagrodzie?

Pomimo dużych rozmiarów żubr jest zwierzęciem płochliwym i generalnie niegroźnym dla ludzi. Bardzo ważne jest odpowiednie zachowanie w kontaktach z tymi zwierzętami. Jeśli żubr poczuje się zagrożony, będzie starał się bronić. 

Unikaj niebezpiecznych sytuacji

  • Zachowaj minimum 100 metrowy dystans od żubrów
  • Nie stawaj między samicą żubra a jej cielakiem
  • Nie karm żubrów. To jest surowo zabronione i niebezpieczne
  • Nie rzucaj kamieniami lub innymi przedmiotami w strone żubrów
  • Nie hałasuj
  • Trzymaj psa na smyczy blisko siebie

Jeśli poczujesz się zagrożony obecnością żubra, wycofaj się powoli.