Bjørnemose ved Bundsbæk Mølle

Projektområdet ligger ved Bundsbæk Mølle, der fungerer som en afdeling af Ringkøbing Skjern Museum. Projektet drejer sig om anlæggelse af forskellige faciliteter herunder en "boardwalk", udvide museets natursti gennem et vådere område i Bjørnemosen. Samtidig etableres en udsigtsplatform med borde/bænkesæt og en eksisterende træbro forlænges. Formålet er at styrke muligheden for oplevelser og udbrede viden om naturen. I landskabet op til mosen findes flere bronzealder-høje og den fredede "Troldebanke".

Projektet består af:

  • Forlængelse af eksisterende træbro/boardwalk -110 m

  • Platform 3x8 m, med 2 stk. borde/bænkesæt

  • 3 smæklåger til hegn


Kommune : Ringkøbing-Skjern

Ansøger : Danmarks Naturfond

Tilskud bevilliget : 408.800 kr.

Projektet afsluttes senest: 31. oktober 2013