Følgegruppe / Advisory Committeé

Stenrev - efter. Foto: Karsten Dahl

BlueReef Følgegruppens formål er at rådgive og informere BlueReef projektets partnere om deltagernes synspunkter, komme med forslag til lokal og national involvering, at give tekniske og videnskabelige råd, samt generelt at sikre de deltagende organisationer og myndigheders engagement og indflydelse på projektets aktiviteter i videst mulig omfang.

Følgegruppen består af repræsentanter fra i alt 25 organisationer, erhverv og lokale og nationale myndigheder, samt projektets styregruppe.

Materiale til Følgegruppen er tilgængeligt på hjemmesiden. Her kan du finde nyhedsbreve, referater og andet materiale, som er tilsendt følgegruppens deltagere.

The purpose of the Advisory Committeé is to advise on the implementation of the project and to secure the involvement and influence from the particapting authorities and organisations. The Advisory Committeé consist of 25 organisations and national and local authorities together with the steering group. Newsletter, minutes from meetings etc. are only available in danish. Please contact the Secretariat if you want further information.

Natura 2000

Natura 2000 - logo Området er en del af Natura 2000 – et netværk af udpegede naturområder i EU.
Læs om Natura 2000

En del af EU LIFE-programmet

EU LIFE - logoProjektet er finansieret af
EU LIFE III og Naturstyrelsen i samarbejde med Aarhus Universitet og DTU Aqua.