Fotogalleri / Photos

Sten fra stenbrud / Boulders from quarry

Foto: Jens Skovsgaard, Niras

Stenene er brudt og hentet i et stenbrud på Kragerø i Sydnorge.

The boulders have been blasted in a quarry at Krageroe in southern Norway.

Foto: Jens Skovsgaard, Niras

For at kende størrelsen af stenene er nogle af stenene blevet vejet. Den angivne vægt er i kilo.

To bee able to select the right sizes of boulders, some of the boulders have been weighed. The weight in kilogramme is written on the boulders.

Foto: Jens Skovsgaard, Niras

Stenene læsses på en 120 m lang og 30 m bred pram ved stenbruddets kaj.

The boulders are loaded on a 120 meter long and 30 meter broard barge.

Foto: Jens Skovsgaard, Niras

Pram med sten.

Barger with boulders.

Foto: Naturstyrelsen

Pram med sten.

Barger with boulders.

Foto: Naturstyrelsen

Udlægning af sten.

The boulders are laid out.

Før - efter / Before - after


Foto: Karsten Dahl, DCE

Nøgne sten.

Bare boulders.

Foto: Karsten Dahl, DCE

Tang - før.

Seaweed - before.

Foto: DTU Aqua

Artsbestemmelse af fladfisk.

Determining the species of flatfish.

Foto: DCE

Bjærget undervandsstøvsuger og prøver efter endt dykkerarbejde.

Samples and monitoring equipment on board after diving operations.

Stenrev - efter

Stenrev - efter.

Boulder reef - after.

Udlægning af dykkerbøje / placement of diver buoy


Foto: Jens O, Skovsgaard, NIRAS

Bøje læsses ombord.

Buoy is loaded on board.

Foto: Jens O, Skovsgaard, NIRAS

Nærbillede af bøje.

Buoy close-up.

Foto: Jens O, Skovsgaard, NIRAS

Bøjen udlægges i havet.

The bouy is being put down.


Natura 2000

Natura 2000 - logo Området er en del af Natura 2000 – et netværk af udpegede naturområder i EU.
Læs om Natura 2000

En del af EU LIFE-programmet

EU LIFE - logoProjektet er finansieret af
EU LIFE III og Naturstyrelsen i samarbejde med Aarhus Universitet og DTU Aqua.