Det nye rev, august 2008 - The new reef, august 2008

For at genoprette drevet er i alt 100.600 tons sten i løbet af sommeren 2008 lagt ud på Læsø Trindel.

To resore and stabilize the reef 100.600 tons of boulders have been put on Laesoe Trindel during the summer 2008.

Foto: Karsten Dahl, DMU

Dykkere fra DMU har været ude at dykke på det nye rev. Her ses et billede af et af de øverste sten.

Divers from the National Environmental Research Institute have been out diving on the new reef. Here is a foto of one of the boulders closest to the surface.

Foto: Karsten Dahl, DMU

Og et kig ned mellem stenene - et muligt skjulested for bl.a. fisk og hummere.

A look in between the boulders. Among things it will be a hide for fish and lobsters.

Foto: Karsten Dahl, DMU

Søstjerner har allerede indtaget de nye sten.

A seastar on one of the new boulders.

Natura 2000

Natura 2000 - logo Området er en del af Natura 2000 – et netværk af udpegede naturområder i EU.
Læs om Natura 2000

En del af EU LIFE-programmet

EU LIFE - logoProjektet er finansieret af
EU LIFE III og Naturstyrelsen i samarbejde med Aarhus Universitet og DTU Aqua.