Fotogalleri - Fotos

<p><img alt="Stenrevets dyr. Fotograf Karsten Dahl" src="/media/nst/Attachments/Ikkenavngivet1.jpg" align="right" border="0" />Fotogalleriet viser fotos fra genopretningen af stenrevet på Læsø Trindel og fra stenbruddet, hvor stenene blev hentet. Desuden er der fotos fra stenrevet før genopretningen, og der er billeder af de karakterisktiske dyr og planter på danske stenrev. Endeligt er der billeder fra andre danske stenrev.</p>

<p><em>Here you can see some fotos of the reef before the reconstruction; fotos from the quarry where the boulders were picked up and from the construction work. You can also see fotos of the new reef. </em></p>

Dyr på stenrev - Animals on reefs


Planter på stenrev - Plants on reefs


Stenrev i danske farvande - Reefs i Danish waters


Stenrevet på Læsø Trindel før genopretningen - The reef at Laesoe Trindel before restoration


Stenbrud, Kragerø, Sydnorge - Quarry, Krageroe, Southern Norway


Det nye rev, august 2008 - The new reef, august 2008


Afmærkning af arbejdsområdet


Stenene læsses af på Læsø Trindel - Unloading the boulders at Laesoe Trindel


BlueReef projektet


Natura 2000

Natura 2000 - logo Området er en del af Natura 2000 – et netværk af udpegede naturområder i EU.
Læs om Natura 2000

En del af EU LIFE-programmet

EU LIFE - logoProjektet er finansieret af
EU LIFE III og Naturstyrelsen i samarbejde med Aarhus Universitet og DTU Aqua.