Stenrev i danske farvande - Reefs in Danish waters

På billedet ses algevegetationen på et dansk stenrev. Desuden ses en dykker i færd med at indsamle bundprøver. Klik på billedet for større udgave.

The foto to the left shows a mixed macroalgae assemblage. The foto to the right shows a diver sampling bentic fauna with a suction sampler. Click for larger picture.

Blandet algesamfund

Blandet algesamfund. Foto: Karsten Dahl

Dykker fotograferer

Dykker indsamler bundprøve med undervandsstøvsuger. Foto: Karsten Dahl