Stenene læsses af på Læsø Trindel - Unloading the barge at Laesoe Trindel

Prammen har ca. 13.000 tons sten med pr. last.

Prammen bugseres af en slæbebåd, som på billedet ses foran prammen i højre side.

The barge can carry 12.000 tons of boulders and is taken in tow by a tug that is seen to the right.

Ombord på prammen er der to gravemaskiner og en gummiged, som læsser stenene af, når prammen ligger i den rette position.

When the barge is in position two excavators and a loader tractor are unloading the boulders.

Når stenene er læsset af prammen, retter en stenfiskerbåd stenene til, så de ligger efter planen.

Afterwards a person who formerly fished up boulders from the sea floor adjustede the boulders to the right position.