BlueReef projektet

Billederne er taget i forbindelse med gennemførelsen af de forskellige aktioner i BlueReef projektet. Der vil løbende blive tilføjet nye billeder.

Dokumentarvideo om naturgenopretningen

Der skal optages en videofilm om BlueReef projektet. Filmen skal dokumentere projektets forskellige faser fra de indledende undersøgelser af havbunden på Læsø Trindel, selve arbejdet udlægningen af sten på havbunden og den efterfølgende biologiske udvikling. Foto: Karsten Dahl, DMU.

DR-filmhold-1

Danmarks Radio i gang med optagelserne på DMU's havforskningsskib i efteråret 2007.

DR-filmhold-2

Videoen skal bl.a. vise koloniseringen med dyr og planter de første år efter naturgenopretningen.

Åbent skib på Østerby Havn

BlueReef projektet holdt "Åbent skib" på havnen i Østerby den 27. juni 2007. Her blev der demonstreret grej og fortalt om projektet med naturgenopretningen af stenrevet. Forskningsskibe fra Danmarks Fiskeriundersøgelser  (DTU) og Danmarks Miljøundersølser (Aarhus Universitet) kortlægger i samarbejde med lokale fiskere, bestanden af fisk, skaldyr, alger og bunddyr på Læsø Trindel.

Åbent skib DR-filmhold-1.jpg

Interesserede fik svar på, hvilke fisk og skaldyr der var fanget på Læsø Trindel.

Åbent skib

Undersøgelserne viser naturtilstanden i dag og skal gentages efter stenrevets naturgenopretning.

Åbent skib

Havforskningsskibet "Havkatten" fra Danmark Fiskeriundersøgelser ved kajen i Østerby Havn.

Åbent skib

Fangst af fisk og taskekrabber fra net og ruser. Hummer og torsk er blevet radiomærket for at følge, hvordan de bevæger sig i området.

Billeder fra den Geotekniske bundundersøgelse af havbunden på Læsø Trindel, september 2006.

Foto: Jysk Geoteknik A/S.

Boremaskine til optagning af bundprøver opbygget på "Allan Juul". Foto: Jysk Geoteknik A/S.

Foto: Jysk Geoteknik A/S.

Gravemaskine optager prøver af overfladesedimentet. Foto: Jysk Geoteknik A/S

Foto: Jysk Geoteknik A/S.

Prøve på dæk af overfladesedimentet med forskellige stenstørrelser. Foto: Jysk Geoteknik A/S

Foto: Jysk Geoteknik A/S.

Vegetation på ca. 40x50 cm stenblok fra havbunden. Foto: Jysk Geoteknik A/S

Foto: Jysk Geoteknik A/S.

Større stenblok med typisk vegetation. Foto: Jysk

Natura 2000

Natura 2000 - logo Området er en del af Natura 2000 – et netværk af udpegede naturområder i EU.
Læs om Natura 2000

En del af EU LIFE-programmet

EU LIFE - logoProjektet er finansieret af
EU LIFE III og Naturstyrelsen i samarbejde med Aarhus Universitet og DTU Aqua.