Åbent skib på havnen

Biologer fra Danmarks Fiskeriundersøgelser demonstrerer udstyr og svarer på spørgsmål ved havforskningsskibet ”Havkatten” på Østerby Havn, Læsø onsdag den 27. juni 2007 fra klokken 15 til 17.

Gang i BlueReef-projektet: Undersøgelser tager fart forud for  genetablering af stenrev ved Læsø

Biologer fra Danmarks Fiskeriundersøgelser demonstrerer udstyr og svarer på spørgsmål ved havforskningsskibet ”Havkatten” på Østerby Havn, Læsø onsdag den 27. juni 2007 fra klokken 15 til 17.

Lysfælde Dyr og planter på revet undersøges
Danmarks Miljøundersøgelser (Aarhus Universitet) og Danmarks Fiskeriundersøgelser (Danmarks Tekniske Universitet) står nu på havet ved Læsø Trindel. Her vil havforskningsskibene, i samarbejde med lokale kuttere, kortlægge bestanden af alger, bunddyr, fisk og skaldyr på det sted, hvor Naturstyrelsen til efteråret genetablerer et stenrev som led i det hidtil største naturgenopretningsprojekt under havets overflade i Danmark (det såkaldte BlueReef-projekt). Undersøgelserne viser naturtilstanden i dag, og skal senere følges op, så man senere kan se, hvordan den forandrer sig, når revet bliver genetableret, og forhåbentlig gør det muligt for flere dyr og planter at leve i området.

Vi skal placere ca. 60.000 kubikmeter sten. Det vil genoprette ca. 60.000 kvadratmeter af de oprindelige levesteder for dyr og planter, der lever på stenrevet. BlueReef-projektet vil give et gevaldigt løft til den trængte natur og fordoble arealet af de sjældne huledannende stenrev på lavt vand i danske farvande ”, fortæller projektleder og biolog Anni Dalgas fra Naturstyrelsen.

Selve arbejdet med stenene begynder til efteråret.

Biolog Karsten Dahl, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet forklarer: ” Ved hjælp af en undervandsstøvsuger undersøger DMU, hvilke arter af alger og bunddyr, der findes i området nu. Bl.a. for at få svar på, hvordan fødegrundlaget er for fisk og skaldyr.    Når stenrevet er genoprettet kommer vi igen og følger udviklingen nøje de næste år. Undersøgelsen skal derfor bruges som sammenligningsgrundlag mellem det nedbrudte stenrev, som det ser ud nu, og det genoprettede stenrev, når der er etableret ”.

Undersøgelserne udføres med hjælp fra to lokale fiskere. Biolog Claus Stenberg, Danmarks Fiskeriundersøgelser (DFU) ved Danmarks Tekniske Universitet fortæller: ” For at få svar på, hvilke af de mulige byttedyr, som fiskene rent faktisk spiser, tager DFU maveprøver på torsk og små savgylter fra det område, hvor DMU undersøger byttedyr. Andre af revets nøglearter, fx den sorte hummer, mærker vi med akustiske mærker for at undersøge, hvordan dyrene bevæger sig i området. Det bliver spændende at se, om det genetablerede rev vil trække flere hummere til ”.

Fakta:
Stenrevet ved Læsø Trindel er udpeget som særligt naturbeskyttelsesområde, et såkaldt Natura 2000-område. Men livet på revet, især de sjældne huledannende stenrev, har brug for en håndsrækning. BlueReef-projektet skal naturgenoprette det næsten 7 ha store stenrev nord for Læsø. Revet, som ligger på 6 meters dybde, er nedbrudt efter bl.a. årtiers stenfiskeri. Som led i genetableringen vil der blive etableret en dykkersti ved revet, så dykkere kan komme tæt på en naturtype, som ellers næsten er forsvundet fra danske farvande.

BlueReef projektet er det første større danske naturgenopretningsprojekt på havet. Projektet støttes økonomisk af EU’s LIFE fond.

Projektet udføres af Naturstyrelsen i samarbejde med Danmarks Miljøundersøgelser (Aarhus Universitet) og Danmarks Fiskeriundersøgelser (Danmarks Tekniske Universitet).

Du kan finde yderligere oplysninger om de forskellige undersøgelser på

For yderligere information kontakt:

  • Projektleder og biolog Anni Dalgas, Naturstyrelsen, tlf.: 7254 2909, mobil: 2891 3063
  • Biolog Karsten Dahl, Danmarks Miljøundersøgelser, vedr. alger og bunddyr, tlf.: 4630 1266
  • Biolog Claus Stenberg, Danmarks Fiskeriundersøgelser, vedr. fisk og skaldyr, tlf.: 3396 3431 (i uge 26 på mobil 21 68 18 59)

Natura 2000

Natura 2000 - logo Området er en del af Natura 2000 – et netværk af udpegede naturområder i EU.
Læs om Natura 2000

En del af EU LIFE-programmet

EU LIFE - logoProjektet er finansieret af
EU LIFE III og Naturstyrelsen i samarbejde med Aarhus Universitet og DTU Aqua.