BlueReef Fisketælling ved Læsø Trindel

Fiskere og forskere ombord på kutteren ”Havet” fra Østerby begynder nu en kortlægningen af fiskebestandene på og omkring Læsø Trindel.

Nu starter BlueReef projektets biologiske forundersøgelser
Poul Olsen ombord på kutteren Fiskere og forskere ombord på kutteren ”Havet” fra Østerby begynder nu en kortlægningen af fiskebestandene på og omkring Læsø Trindel. De skal tælle den nuværende bestand af fisk i området, så der er noget at måle effekten op mod, når naturgenopretningen er færdig.

Stenrev med store sten med hulrum imellem, som det tidligere rev ved Læsø Trindel, rummer en utrolig artsrigdom, bl.a. mange forskellige fiskearter og deres yngel. De nyder godt af det rige fødekammer og kan søge ly i huler og tangskove på revet. Også den europæiske hummer (sort hummer) lever i hulrum på revene. Med opfiskningen af stenrevene har man ødelagt vigtige opvækstområder for fisk og hummer.

Fisketælling starter nu
Fisker Poul Olsen og Jesper Knudsen (DFU) planlægger togtet Biolog Claus Stenberg, Danmarks Fiskeriundersøgelser fortæller: ”Vi undersøger, hvilke fisk der er i området nu inden genopretningen, så vi senere har det som basislinie og sammenligningsgrundlag, når vi gentager undersøgelserne efter at revet er genoprettet. På den måde kan vi se, hvilken forskel revet har gjort for fx antallet og fordelingen af europæisk hummer og torsk i området. Vi forventer, at det genoprettede rev vil tiltrække store torsk om foråret, når solen varmer det lave vand og skaber grobund for masser af torskeføde".

Danmarks Fiskeriundersøgelser vil i samarbejde med lokale fiskere fra Østerby på Læsø fiske i et 16 kvadratsømil stort område omkring Læsø Trindel. Fiskene i fangsten registreres, måles og vejes enkeltvis. Hvor meget fiskene har spist, deres stand og kønsmodenhed vil også blive undersøgt, så biologerne senere kan se, om der sker ændringer efter, at revet er genetableret.

Hummere bliver fulgt tæt
Næste etape etape af kortlægningen vil have fokus på hummere. Målet er blandt andet at mærke en række hummere i området omkring det kommende rev, så man senere kan se, om hummerne fra området vælger at flytte ind på det genoprettede rev.

Kortlægningen af fiskebestanden omkring Læsø Trindel fortsætter til juni med et større undersøgelsesprogram over 2 uger, hvor også Danmarks Miljøundersøgelser deltager.

Natura 2000

Natura 2000 - logo Området er en del af Natura 2000 – et netværk af udpegede naturområder i EU.
Læs om Natura 2000

En del af EU LIFE-programmet

EU LIFE - logoProjektet er finansieret af
EU LIFE III og Naturstyrelsen i samarbejde med Aarhus Universitet og DTU Aqua.