Pas på ved sejlads i området

Sejlende skal være særligt opmærksomme, når de færdes i området ved Læsø Trindel. Det er vigtigt ikke ved en fejltagelse at komme til at sejle ind i arbejdsområdet med deraf følgende risiko for at påsejle sten og få skader på både.

Mens arbejdet foregår, er området lukket for færdsel for uvedkommende, og der er opsat afmærkningsbøjer.

Når der er lavet nye søkort, vil området igen blive åbnet for færdsel.

Til den tid skal sejlende være ekstra opmærksomme, for da kan man ikke sejle efter de søkort, der dækkede området frem til juni 2008.

Plakat som advarer sejlere

Natura 2000

Natura 2000 - logo Området er en del af Natura 2000 – et netværk af udpegede naturområder i EU.
Læs om Natura 2000

En del af EU LIFE-programmet

EU LIFE - logoProjektet er finansieret af
EU LIFE III og Naturstyrelsen i samarbejde med Aarhus Universitet og DTU Aqua.